Systemy alarmowe

 

 

systemy sygnalizacji włamania i napadu

Bezpieczeństwo


 

Podstawowym zadaniem systemu alarmowego jest zapewnienie błyskawicznego wykrycia zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procedur / mechanizmów, mających na celu natychmiastowe powiadomienie o danym zagrożeniu oraz jego neutralizację w jak największym możliwym stopniu.

Oferujemy systemy alarmowe wykrywające włamania, pożary, zalania, nieszczelność instalacji gazowej oraz powiadamiające o napadzie.

niezawodne instalacje alarmowe

Niezawodność


 

Mając wieloletnie doświadczenie w montowaniu i serwisowaniu systemów alarmowych wiemy, że kluczowym czynnikiem takich systemów jest ich niezawodność.

Dlatego zawsze instalujemy tylko sprawdzone i niezawodne rozwiązania renomowanych producentów, a nasza kadra jest odpowiednio przeszkolona i posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty.

zniżki na ubezpieczenia

Zaufanie


 

Sprzęt, który montujemy, posiada wszelkie wymagane testy, certyfikaty i homologacje.

Ponieważ są to systemy najwyższej klasy, zabezpieczenia tworzone z tych urządzeń honorowane są przez firmy ubezpieczeniowe, które oferują posiadaczom takich zabezpieczeń preferencyjne stawki ubezpieczeniowe.

 

 

 

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

 

Współczesne systemy alarmowe to złożone infrastruktury, mające za zadanie chronić nasze mienie oraz nas samych. Na ogólnie pojmowany system składa się wiele elementów, każda taka instalacja może pełnić wiele funkcji, ostrzegać o wielu różnych zagrożeniach. Wszystko zależne jest od konfiguracji systemu i zamontowanych czujników oraz elementów systemu.

Pod nazwą systemy alarmowe najczęściej kojarzymy najpopularniejszy system – sygnalizacji włamania i napadu, czyli potocznie mówiąc „alarm” w domu, biurze, mieszkaniu.

 

Sygnalizacja włamania i napadu

 

 

Główne elementy systemu sygnalizacji włamania i napadu:

 

 systemy alarmowe

 

 

 wejścia alarmowe

Elementy uruchamiające system

 

 • zewnętrzne czujki ochrony obwodowej
 • bariery podczerwieni
 • bariery mikrofalowe
 • kurtyny dopplerowskie
 • kontrola przekroczenia ogrodzenia
 • czujniki wkroczenia na teren chroniony
 • wibracyjne czujki zbicia szyby
 • czujki otwarcia okien / drzwi
 • wewnętrzne czujki ruchu dualne
 • kamery monitoringu wnętrza z wyznaczonymi strefami ruchu
 • czujniki specjalizowane, dobierane pod potrzeby użytkownika
 • elementy dodatkowe, np. czujniki dymu, ognia, zalania, gazu

 wyjścia alarmowe

Elementy ostrzegania i powiadamiania

 

 • sygnalizatory optyczno – akustyczne zewnętrzne
 • sygnalizatory wewnętrzne
 • przekaźniki sterujące blokadą drzwi, okien, bram
 • dialery telefoniczne – powiadamianie przez telefon
 • moduły GSM – sterowanie i powiadamianie przez smartfon
 • moduły TCP/IP – sterowanie i powiadamianie przez tablet, laptop
 • moduły wykonawcze automatyki budynku
 • moduły obezwładniania intruza
 


 

 

 

Systemy sygnalizacji pożarowej

 

Systemy alarmowe to również systemy detekcji i powiadamiania pożarowego, autonomiczne lub zintegrowane z już istniejącym systemem alarmowym powiadamiania o włamaniu.

Mogą być instalowane we właśnie budowanych budynkach, można je również dokładać w już istniejących obiektach.

Montowane również w obiektach zabytkowych, gdzie wykorzystuje się technologię łączności bezprzewodowej, co niweluje potrzebę wierceń, kucia ścian i prowadzenia okablowania.

Rozwinięciem instalacji powiadamiania pożarowego jest system automatycznego gaszenia pożaru.

 

system sygnalizacji pożarowej

 

 

 

Nowoczesne wzornictwo

 

Niezależnie od tego, czy Twoje wnętrza są urządzone w stylu Wiktoriańskim, czy też może są nowoczesną kompilacją szkła i stali, zawsze istnieje możliwość dopasowania wyglądu elementów systemu alarmowego do Twoich wymagań. Klient ma możliwość wyboru nie tylko funkcji i możliwości montowanych rozwiązań, ale również wyglądu wielu elementów, np. manipulatorów (klawiatur), paneli sterujących czy czujek.

 

zabezpieczenia antywłamaniowe

 

 

 

Zintegrowane sterowanie domem

 

W obecnych czasach olbrzymie zainteresowanie zyskują systemy zintegrowane, służące zarówno do ochrony domu, jak i do zarządzania nim. Zintegrowany system zarządzania domem to między innymi wysoki stopień automatyzacji i autonomii systemów budynku / mieszkania, pozwalający na natychmiastową reakcję, np. w przypadku pożaru, zalania czy włamania. To również rozbudowana opcja powiadamiania właściciela o dowolnie wybranych zdarzeniach i parametrach, realizowana poprzez wiadomości tekstowe, zdjęcia czy przekaz video na telefon. Współczesne systemy alarmowe pozwalają na integrację wszystkich tych elementów.

 

SSWiN

 

 

 

Pełna zdalna kontrola

 

Obecne systemy powiadamiania i ostrzegania umożliwiają pełne połączenie z urządzeniami mobilnymi, takimi jak laptop, tablet czy smartfon. Dzięki temu użytkownik jest praktycznie natychmiast powiadamiany o zaistniałym zagrożeniu, może też przez urządzenie mobilne sprawdzić od razu stan systemu, powód alarmu, status zdarzenia. Poprzez urządzenie mobilne możliwe jest również zarządzanie systemem, załączanie / wyłączanie czuwania systemu, uzbrajanie i dezaktywacja zabezpieczeń poszczególnych stref ochrony. Istnieje również możliwość połączenia systemu alarmowego z systemem monitoringu wizyjnego, co daje możliwość natychmiastowego podglądu przez urządzenie mobilne zaistniałej w obiekcie chronionym sytuacji.